SKALBART OCH LÄTTANVÄNT STYRSYSTEM

Sunsync™ uppfyller alla behov oavsett projektstorlek, komplexitet eller prisnivå.

Sunsync™ integreras och optimeras i enlighet med byggnadens övriga styrutrustning, och kommunicerar via nätslussar med de vanligast förekommande CTS-protokollen. 

Det användarvänliga konceptet kan skalas och programmeras så att det uppfyller den enskilda individens behov, och omfattar en kvalitetssäkring både avseende solavskärmningens effekt på inomhusklimatet och den personliga upplevelsen.

Sunsync™ är utvecklat och optimerat med tanke på befintliga öppna bussystem, och är därför den optimala lösningen för styrning av solavskärmning oavsett fabrikat.