SUNSYNC™ 300
DEN FRAMTIDSSÄKRA 
LÖSNINGEN

Sunsync™ 300 är en effektiv, framtidssäker lösning för styrning av motordriven solavskärmning. Styrsystemet är lämpligt för mellanstora och stora anläggningar.

Sunsync™ 300 kan löpande omprogrammeras och byggas ut och därmed anpassas till förändrade behov, ombyggnation etc, utan några krav på större installationsändringar.