SUNSYNC™ 200
DEN MODERNA 
LÖSNINGEN

Sunsync™ 200 är en konkurrenskraftig lösning baserad på traditionella motorrelän styrda via den avancerade sunsync™-styrcentralen. Styrsystemet uppfyller de flesta krav som ställs på ett modernt styrsystem.

Styrsystemet är enkelt att installera och är lämpligt för mellanstora och stora anläggningar.