SUNSYNC™ 100 
DEN KLASSISKA 
AUTOMATIKLÖSNINGEN

Sunsync™ 100 är en serie välkända automatiklösningar för styrning av in- och utvändig solavskärmning. Automatiken inkluderar de primära parametrarna för styrning av solavskärmning: solintensitet och vindhastighet.

Styrsystemet är lämpligt för mindre och mellanstora anläggningar samt för renovering av befintliga anläggningar. Alla styrsystem är mycket enkla att installera och använda.