LAMELLGARDINER MED PRECIS ANSLUTNING

Fischer lamellgardiner levereras med 63, 89, 127 och 250 mm breda lameller.

Alla lamellsystemen levereras med eller utan kedja längst ned. System utan kedja levereras med dolda lod.

Lamellgardinerna levereras antingen med kedjedrag eller motor. Motorsystemen kan både vrida och dra lamellerna på skenorna.