Sekretesspolicy

Fischer International Sverige hanterar dina personuppgifter förtroligt och i överensstämmelse med lagstiftningen och kontrollerar noga att vi alltid följer gällande lag för hantering av personuppgifter. Vi hanterar endast de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra våra uppgifter, och leva upp till vårt samhällsansvar.

Du har som privatperson rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Detta kan ske genom att du skickar oss ett mejl där du ber om att få tillgång till dessa uppgifter. Vi kommer därefter inom rimlig tid skicka de personuppgifter vi har om dig i ett Word-dokument. Du har rätt sedan rätt att fritt vidarebefordra detta dokument till andra mottagare.

Om vi har felaktiga eller inaktuella uppgifter om dig, kan du begära att få dessa raderade eller korrigerade genom att be oss om det på ovan angivna mejladress. Vi strävar efter att uppfylla dina önskemål och endast behålla uppgifter som är korrekta och aktuella.

Om du anser att våra uppgifter om dig är ofullständiga, har du rätt att skicka en redogörelse där du kompletterar personuppgifterna.

Du har alltid rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter genom att skriva till sf@fischergroup.dk. Vi kommer att tillmötesgå dina invändningar om vi inte kan påvisa viktiga lagliga skäl till att fortsätta hanteringen, eller om hanteringen är nödvändig för att ett rättskrav kan fastställas, göras gällande eller försvaras.

Om du inte samtycker till ett beslut gällande radering eller hanteringen av dina personuppgifter, eller om du anser att vi inte hanterar dina uppgifter enligt reglerna, är du välkommen att skicka mejl till oss angående detta.

Vi tar dina rättigheter på allvar, och alla invändningar om vår hantering av personuppgifter blir seriöst behandlade och granskas individuellt av vår personuppgiftsansvarige som kommer att återkomma med resultatet av granskningen så snabbt som möjligt.

Om du fortfarande inte samtycker till vår hantering av dina personuppgifter, har du rätt att klaga hos Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.