SCREEN
SYSTEM
INBYGGNAD

Screen System inbyggnad är en speciallösning för integration med fasadkonstruktionen. Systemet är flexibelt och kan i hög grad anpassas till speciella önskningar och krav avseende solavskärmning.