FASADPERSIENN 
SYSTEM 50

Ett utvändigt persiennsystem med konkava 50 mm-lameller. Systemet har styrskenor i form av vajer. Fasadpersiennen är optimal för inbyggnad i byggnadsnisch eller kassett.