TERRASSMARKIS 
MODELL J

Traditionell öppen markis med kappa. Kassett kan väljas till om markisen är exponerad för väder och vind. Monteringspunkter är flexibla.