SCREEN
SYSTEM 65

En kompakt screen med 65 mm-kassett. Systemet är flexibelt och lämpligt för små fönster samt för montering direkt på fönsterkarmen.

Ett traditionellt screensystem med duken fastspänd i topp och botten.