SCREEN
SYSTEM 125

En screen med 125 mm-kassett. Ett flexibelt system som kan utformas för olika monteringsmetoder. Systemet är avsett för stora screenmoduler.

Ett traditionellt screensystem med duken fastspänd i topp och botten.