SCREEN
SYSTEM 110

En screen med 110 mm-kassett. Ett flexibelt system som kan utformas för olika monteringsmetoder.

Ett traditionellt screensystem med duken fastspänd i topp och botten.