MARKISOLETT
95

Markisolett med 95 mm-kassett. Markisoletten är en kombination av vertikalmarkis och fallarmsmarkis genom att den sänks ned vertikalt över fönstrets överdel och sedan viks ut i lämplig höjd över nedre delen av fönstret.