MARKISOLETT
125

Markisolett med 125 mm kassett. Markisoletten är en kombination av vertikalmarkis och fallarmsmarkis genom att den sänks ned vertikalt över fönstrets övre del och sedan viks ut i lämplig höjd över nedre delen av fönstret.