FASADPERSIENN
SYSTEM 80

Ett utvändigt persiennsystem med dubbelvikta kanter. Systemet har styrskenor av aluminium och är extra vindstabilt. Fasadpersiennen är optimal för inbyggnad i byggnadsnisch eller kassett.