SCREEN
SYSTEM 85

En screen med 85 mm-kassett. Ett flexibelt system som kan utformas för olika monteringsmetoder.

Ett traditionellt screensystem med duken fastspänd i topp och botten.